แชร์ ไลน์ แชร์ เฟส
แชร์ ทวิตเตอร์ ดาวน์โหลด

อ่านเเล้ว 45.3K ครั้ง

หมวดหมู่: yaoi
ร่วมแสดงความรู้สึกหลังอ่าน
ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounariปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 1ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 2ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 3ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 4ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 5ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 6ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 7ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 8ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 9ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 10ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 11ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 12ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 13ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 14ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 15ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 16ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 17ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 18ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 19ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 20ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 21ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 22ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 23ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 24ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 25ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 26ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 27ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 28ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 29ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 30ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 31ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 32ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 33ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 34ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 35ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 36ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 37ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 38ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 39ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 40ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 41ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 42ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 43ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 44ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 45ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 46ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 47ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 48ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 49ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 50ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 51ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 52ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 53ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 54ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 55ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 56ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 57ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 58ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 59ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 60ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 61ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 62ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 63ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 64ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 65ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 66ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 67ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 68ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 69ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 70ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 71ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 72ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 73ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 74ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 75ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 76ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 77ปัญหาของนายแยงกี้ [Haikibutsushorijou (Haiki)] Dainari Shounari ภาพ 78
- อ่านแล้วชอบอย่าลืมเข้าไปติดตามสนับสนุนคนแปลด้วยนะ -


ค้นหาโดจินเรื่องอื่นๆ

แนะนำใช้คำที่สั้นและเจาะจงเพื่อที่หาโดจินแนวที่ชอบได้ตรงยิ่งขึ้น

แท็กยอดนิยม: Yaoi (ชาย x ชาย), Loli (โลลิ), Student (นักเรียน), Mother (แม่), Full Color (ภาพสี), Shota (โชตะ), Incest (ครอบครัว), Groups (โดนรุม), Rape (ข่มขืน), Sex Toys (เซ็กส์ทอย), Virgin (ครั้งแรก), Dark Skin (ผิวสี), Glasses (สาวแว่น), Teacher (อาจารย์), Maid (สาวใช้), Yuri (หญิง x หญิง), NTR (แย่งแฟน)


กดดูโดจินแนว yaoi เพิ่มเติม